Utveckla dig i rollen som produktägare

Att vara en effektiv produktägare är svårt. En produktägare förväntas ha djup kunskap om produkten/tjänsten, hämta in feedback från kunder och användare samt kommunicera med olika intressenter i organisationen.

Det gäller att hitta balansen i att vara engagerad i ett eller flera team utan att styra vad som ska göras och hur det ska göras i detalj. Men istället för att se tillbaka på olika misslyckanden, går det att lära av olika erfarenheter och utvecklas. Det finns alltid mer att lära.

Det som jag ser som min största utmaning som produktägare är att kommunicera och visualisera en idé för en tjänst. Att alla i ett eller flera team får ”samma bild” av behovet och vad som är målet med det som ska göras.

Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg är den svåra utmaningen för en produktägare (och kravanalytiker) att kommunicera en vision så att alla inblandade får samma bild av behovet och vad som behöver göras:
> Skapa förståelse för helheten först i kravarbetet

Produktägaren är ofta en linjefunktion i många organisationer, eftersom det traditionellt varit produktägaren som förväntas ha specialistkunskapen om en produkt/tjänst. Men nu börjar det dessutom bli vanligare med annonser på produktägare för konsultuppdrag.

Många stora organisationer har infört ramverket SAFe, där bland annat Scrum ingår. På så sätt har det vuxit fram ett behov att en Scrum Product Owner är länken mellan hierarkin av kanske flera nivåer av produktledningen och ett eller flera team.

Definierar vad som ingår i rollen

I Scrum är Product Owner, Scrum Master och Development Team de enda specifika rollerna. Men nu börjar det dyka upp en del andra synsätt på produktägarrollen:
> Is it time to do away with Scrum’s Product Owner role

Intressant att några tänker att en Scrum Product Owner som roll kan delas av en eller flera i utvecklingsteamet istället för att vara en separat individ. Precis som för en Scrum Master, där är det ganska vanligt att denna roll alternerar inom teamet. Kanske fler resonerar att något liknande.

Däremot tror jag att det kan bli svårt att tillämpa på stora företag i en hierarki med flera nivåer av produktledning. Då behövs en Scrum Product Owner som länk mellan hierarkin av produktledning och utvecklingsteamet.

En ytterligare aspekt är att både Scrum Product Owner och Scrum Master figurerar som yrkestitlar. Medan de i Scrum är specifika roller.

Här är några punkter som jag tror är bra att göra för att utvecklas som Scrum Product Owner.

Kommunicera och visualisera vision om featuren och nyttan med den. Detta oavsett om det finns en eller flera nivåer av produktledning (där den högsta nivån kan arbeta med portfolio management).

Ibland kan det vara bra att kommunicera med ett tema som spänner över flera produkter/moduler. Ett exempel jag såg för några år sedan var ”online campaigns” för en webbplattform.

Involvera teamet i diskussionen om lösningar, prioritera och förfina backloggen, diskutera med teamet om vilken del som ska implementeras först (MVP), sätt grov plan på när det är klart, kanske också en roadmap.

Som produktägare är det kanske lätt att tro att det är den enda rollen som ska ha kontakt med kunder. Tvärtom, involvera genom att bjuda in hela eller delar av teamet i dialogen med kunder enligt principen ”fler ögon ser mer än två”. Tobias Fors har skrivit en artikel om några fallgropar för produktägare.
> Fallgropar för Scrum Product Owner

Missa inte heller hans FAQ för produktägare:
> Vanliga frågor om agilt produktägarskap

Författare: Helén Alseby, agil produktägare samt krav- och verksamhetsanalytiker

Tyckte du om denna artikel? Dela gärna! > Läs fler artiklar
Vill du ställa en fråga eller tipsa om något du vill läsa om? > Välkommen att höra av dig

Följ Helén Alseby LinkedIn Twitter