Vanlig terminologi vid kravhantering

Det finns en mer fullständig lista på termer inom kravhantering.
> Läs termlistan på Svensk Kravterminologi

Gap-analys. En metod att skapa snabb överblick och jämföra exempelvis system och processer före och efter en förändring.

Informationsmodell. En informationsmodell är en strukturerad beskrivning av den information verksamheten behöver för att kunna bedrivas, till exempel information om kunder, leverantörer, avtal, produkter (med eventuell produktstruktur), tjänster, organisationsstruktur, processer etc.

MoSCoW. En metod för att prioritera krav i Must have, Should have, Could have, och Won’t have.

MVP (Minimum Viable Product). Ett begrepp för att kunna lansera en produkt/tjänst med bara de mest nödvändiga funktionerna som skapar värde. Ibland framhålls den ekonomiska aspekten (att inte spendera pengar på utveckling i onödan) och ibland den tidsmässiga aspekten (att snabbt lansera en körbar produkt/tjänst för att samla in feedback).