Tjänster

Kravhantering är ofta ett område i gränslandet mellan verksamhet och IT, där det gäller att förena företagets verksamhetskrav och affärskrav med kundernas och användarnas krav så att rätt funktioner skapas i systemutvecklingen. Exempelvis kan det gälla att ge en god användarupplevelse vid ett köp i kassan på en webbplats med e-handel eller ett dokumenthanteringssystem.

Följande tjänster är vanligt efterfrågade exempel på vad företaget kan hjälpa till med:

  • Workshopledning för att samla in och dokumentera krav med hjälp av olika intressenter, men kan även med fördel användas för att ta fram design på prototyper
  • Dokumentation av krav, exempelvis user stories och change requests
  • Informationsmodellering för att exempelvis strukturera informationstyper och skapa begreppslistor så att alla intressenter talar samma språk
  • Användbarhet genom att bedriva fältstudier (exempelvis observation och intervjuer) samt användningstester av webbplatser och olika IT-system
  • Förstudie för att analysera nuläge och kartlägga förutsättningarna för att kunna ta fram rätt lösningar