Tjänster

Anlita en certifierad kravanalytiker och produktägare!
•  ScrumAlliance CSPO badge
•  ScrumAlliance CSM badge
•  IREB badge

Kravhantering är ofta ett område i gränslandet mellan verksamhet och IT, där det gäller att förena företagets verksamhetskrav och affärskrav med kundernas och användarnas krav. Att ”bygga rätt saker” med andra ord. Exempelvis kan det gälla att ge en god användarupplevelse vid ett köp i kassan på en webbplats med e-handel eller ett dokumenthanteringssystem.

Följande tjänster är vanligt efterfrågade exempel på vad företaget kan hjälpa till med:

  • Workshopledning för att samla in och dokumentera krav med hjälp av olika intressenter. En form är design studio som med fördel kan användas för att ta fram design på prototyper. Där ingår även ofta mötesfacilitering och retrospektiv.
  • Visualisering & Dokumentation av krav, exempelvis processflöden, användningsfall, user stories som underlag för utveckling och test.
  • Informationsmodellering för att exempelvis strukturera informationstyper och skapa begreppslistor så att alla intressenter talar samma språk. Där ingår ofta att vara en länk mellan verksamhet och IT-arkitektur.
  • Användbarhet genom att göra fältstudier (exempelvis observation och intervjuer) samt målgruppsanalys och användningstester av systemlösningar.
  • Coaching i agilt arbetssätt genom att dels följa agila principer samt dels ha en dialog med team och andra intressenter om arbetssätt, leveranser, lärdomar etc.
  • Agilt produktledarskap att utifrån idéer och problem ta fram features och bryta ner dem till krav och lösningar tillsammans med ett eller flera team.
  • Förstudie för att analysera nuläge och kartlägga förutsättningarna och därefter kunna ta fram rätt lösningar. Vanligt i början på ett projekt.

Följande tjänster är ytterligare exempel på vad företaget kan hjälpa till med:

  • AI-träning genom att tillsammans med olika intressenter trimma såväl chatbot som andra AI-lösningar för din organisation, exempelvis beteende och tilltalston som del av varumärket.