Kampanj

Här är några glimtar i de aktiviteter Inforeq ägnar sig åt, såsom kurser, föredrag, och olika erbjudanden.

Kurserbjudande: Ta fram krav och bygg dialoger till en chatbot

Du kommer praktiskt får prova på att ta fram och krav och dialoger till en chatbot samt se exempel ”live”.

En chatbot är en virtuell assistent som kommunicerar med användare främst genom text, men även tal. Chatbotten simulerar en konversation som om den vore en mänsklig person. Det blir alltmer vanligt att integrera den på webbplatser för att hantera frågor från kunder och användare.

På denna 2-timmars workshop kommer du att lära dig att ta fram krav på hur din chatbot ska bete sig och svara i olika situationer. Det blir stort fokus på samarbete och diskussioner i grupp och det är du och din grupp som gör workshopen tillsammans med av handledaren.

Kursen leds av Helén Alseby som har byggt en chatbot utan programmering med hjälp av verktyget IBM Watson Assistant.

Pilotkursen hölls i januari, och du kan läsa lite om vad vi gjorde då.
> Ta fram krav på chatbot – återblick

Nästa kurstillfälle är 2020-03-13 .
> Anmäl dig (du dirigeras till KravXpert.se)

Arkiverade kampanjer

> Kampanjer 2019

Om du vill så kan Inforeq kontakta dig. > Skicka kontaktuppgifter