Var rörlig men inte rörig när du jobbar agilt

Ute på uppdrag träffar jag då och då på inställningen att inte behöva dokumentera lösningar eller planera systemutveckling – ”Vi jobbar ju agilt”.

Det agila manifestet innehåller ett antal principer för att prioritera vad som viktigast. Exempelvis så är fungerande program/lösning viktigare än omfattande dokumentation och anpassning till förändring viktigare än att följa en plan.

Men det betyder inte att det ena utesluter det andra. Att ta fram och dokumentera krav är viktigt före systemutveckling, och det går naturligtvis att hitta sätt att visualisera idéer och testa dem på användare för att få feedback.
> Läs det agila manifestet

Agil betyder att vara rörlig, men däremot inte rörig. Tvärtom innebär det att strukturera upp arbetet i små delar och leverera värde under komplexa förutsättningar – i en omvärld som förändras hela tiden. Att samla idéer och problem i en produktbacklog och prioritera features för systemutveckling i en sprintbacklog är viktiga hörnstenar inom agilt arbetssätt. Att hålla fokus för att få något gjort och minska risken för att bygga något stort helt fel.
> Läs om filosofin i Scrum guidelines (Engelska)

De jag träffat som arbetar inom UX (exempelvis interaktionsdesigners) är ofta bra på att försöka minska osäkerheten och risken att gå fel. De gör fältstudier genom att samla feedback och testa skisser/prototyper på olika användargrupper. Och om feedbacken förs vidare till resten av teamet så finns det en chans för alla att lära sig något.

Tobias Fors har skrivit om tvärfunktionella team som levererar värde. Han har helt klart en poäng med att allt inte handlar om att planera sprintar utan att hjärtat till framgångsrikt agilt arbete finns i det tvärfunktionella teamet. Eller ”snabbare kunskapstillväxt och snabbare feedbackloopar från idé till konkret försök till lösning” som han själv uttrycker det.
> Läs om vad Tobias Fors skriver om tvärfunktionella team

Missa inte heller hans FAQs för Scrum Product Owner, Scrum Master och Development Team.

Författare: Helén Alseby, agil produktägare samt krav- och verksamhetsanalytiker

Tyckte du om denna artikel? Dela gärna! > Läs fler artiklar
Vill du ställa en fråga eller tipsa om något du vill läsa om? > Välkommen att höra av dig