Återanvänd krav del 3 – Bygg och kommunicera informationsmodell

Varför kommer informationsmodellering som del 3, tycker du kanske. Borde inte det här vara det mest självklara att börja med? Javisst, det vore idealet. Men verkligheten visar tyvärr att det sällan är så. Det behövs för att kunna ställa rätt krav i systemutveckling. Bättre sent än aldrig.

En informationsmodell är en strukturerad beskrivning av den information verksamheten behöver för att kunna bedrivas, till exempel information om kunder, leverantörer, avtal, produkter (med eventuell produktstruktur), tjänster, organisationsstruktur, processer etc.

Astrakan säger det jag inte kunde sagt bättre själv här:

> Återanvänd krav del 1 – Bygg kunskapsbank och style guides – 9 tips
> Återanvänd krav del 2 – Håll ordning på kraven i kunskapsbanken

Esaias Tegnér har flitigt citerats genom tiderna, ryckt ur sitt sammanhang. Det mest kända är nog ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”, och inom journalistkåren har det fungerat som en ledstjärna för att skriva begripliga texter.

Detsamma gäller faktiskt även informationsmodeller. Utan en genomtänkt struktur av informationen så blir det inte heller några bra datamodeller att använda för systemlösningar. I detta arbete ingår att definiera hur relationen mellan olika aktörer/användargrupper och informationstyper ser ut. Och i systemutveckling ingår det att definiera vad för slags information som skickas och hämtas samt övergångar mellan olika systemtillstånd, eller ”state transitions” som de också kallas.

Därför är användningsfall så bra som en del i informationsmodellering, se mitt tidigare inlägg:

> Skapa förståelse för helheten först i kravarbetet

Bristande förståelse (och hoppa över) för informationsmodellering kan således leda till onödigt stora kostnader. Men genom att bygga upp detta arbete, kan det vara en viktig utgångspunkt för utveckling av såväl nya som utökade produkter och tjänster.

/Helén, 2019-05-04

Tyckte du om denna artikel? Dela gärna! > Läs fler artiklar
Vill du ställa en fråga eller tipsa om något du vill läsa om? > Välkommen att höra av dig